+18°C Obyvatelia Havaja si berú na noc dve prikrývky.
+10°C Obyvatelia helsinských bytoviek vypínajú kúrenie. Rusi pestujú kvietky.
+2°C Talianske autá nejdú naštartovať
0°C Destilovaná voda zamŕza.